IBHK 网络媒体

查询或联络我们

电话:+852 3597 9239
电邮:info@IBHK.hk / info@ThisVO.com

地址:新界葵涌大连排道58-66号乐声工业中心A座14楼5 & 10室 (邮寄地址 / 广播中心)
Rm 5 and 10, 14/F, Block A, Roxy Industrial Centre, 58-66 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T.

地址 (不对外开放):香港铜锣湾希慎道8号裕景商业中心7楼725室 (新闻部办公室)
Rm 725, 7/F, Eton Tower, 8 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong Island

你亦可以使用以下联络表格联络我哋: